Giới Thiệu

a. Đối tượng phát hành: Khách hàng tổ chức trong nước và ngoài nước được phép mua Chứng chỉ tiền gửi theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

b. Hạn mức phát hành: 100 tỷ VND.

c. Hình thức phát hành:

 • Hình thức: Chứng chỉ tiền gửi ghi danh ngắn, trung, dài hạn phát hành lần 02.
 • Loại tiền: VND.
 • Mệnh giá: tối thiểu 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), các mệnh giá lớn hơn mệnh giá tối thiểu phải là bội số của 100.000.000 đồng.
 • Kỳ hạn: 06 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

d. Lãi suất: lãi suất cố định theo bảng sau (%/năm):

Kỳ Hạn 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Lãi suất 8.5 10 10.5 11 11.5

e. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

 • Thanh toán Gốc: thanh toán 01 lần khi đến hạn.
 • Thanh toán Lãi: lãi thanh toán phân kỳ 06 tháng/lần hoặc cuối kỳ.
 • Phương thức thanh toán: chuyển khoản theo yêu cầu của Khách hàng.
 • Cở sở tính lãi: một năm có 365 ngày.

f. Chi tiết Thể lệ phát hành Chứng chỉ tiền gửi vui lòng liên hệ:

 • Phòng Nguồn Vốn – Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
 • Trụ sở chính : Tầng 17, toà nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
 • Email: nv@vietcredit.com.vn
 • Số điện thoại: 04.6270.2127 – Ext: 5104/ 5100/ 8006
 • Số hot-line: 0988.361.288