Chính sách bảo mật thông tin của VietCredit liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin của khách hàng như sau:

VietCredit cam kết bảo mật tất cả các thông tin khách hàng cung cấp và tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ thông tin cá nhân theo pháp luật Việt Nam.

VietCredit chỉ thu thập thông tin khách hàng khi quý khách xác định sử dụng sản phẩm tại VietCredit. Thông tin của khách hàng bao gồm:
– Thông tin thiết bị.
– Thông tin camera.
– Thông tin vị trí: dữ liệu về vị trí địa lý của người dùng sẽ được thu thập và lưu trữ trên máy chủ nhằm cập nhật vị trí mới nhất và giúp người dùng dễ dàng tiếp cận với khách hàng của VietCredit.

VietCredit sử dụng thông tin để xét duyệt cấp hạn mức Thẻ Vay và các mục đích hợp pháp khác theo thỏa thuận với khách hàng.

VietCredit sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng với bên thứ ba trừ các trường hợp sau:
– Được sự đồng ý của khách hàng: VietCredit chỉ chia sẻ thông tin khách hàng với các công ty, tổ chức hoặc cá nhân bên thứ ba khi có sự đồng ý của khách hàng.
– Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

An toàn bảo mật thông tin khách hàng là ưu tiên hàng đầu của VietCredit. VietCredit bảo vệ thông tin khách hàng thông qua các giải pháp kỹ thuật và quy trình để đảm bảo thông tin khách hàng không bị truy cập trái phép, mất mát hoặc phá hoại.