Về VietCredit

Công ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt được thực hiện các hoạt động của công ty tài chính tổng hợp theo quy định của pháp luật và của NHNN, gồm các hoạt động như: Huy động vốn, Cấp tín dụng, và các hoạt động khác.

Tìm Hiểu Thêm  →

Giá trị cốt lõi

Dịch vụ khách hàng xuất sắc, Liên tục cải tiến, Hành động quyết liệt, Trung thực và chính trực.

Tìm Hiểu Thêm  →

Lịch sử hình thành

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép ngày 18 tháng 6 năm 2018 kế thừa Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng, đánh dấu một bước phát triển chiến lược, tập trung mở rộng tài chính tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân.

Tìm Hiểu Thêm  →

Tầm nhìn

Trở thành công ty tài chính hàng đầu Việt Nam với nền tảng công nghệ hiện đại, tiên tiến.

Tìm Hiểu Thêm  →

Sứ mệnh

Là tổ chức tín dụng cung cấp dịch vụ tài chính Minh bạch – Tin cậy, luôn Tận tâm phục vụ và đáp ứng các nhu cầu tín dụng thiết thực nhằm nâng cao giá trị cuộc sống của cộng đồng.

Tìm Hiểu Thêm  →

Thẻ tín dụng

VietCredit là công ty tài chính đầu tiên cho ra đời sản phẩm Thẻ tín dụng nội địa - Thẻ Vay VietCredit.

Tìm Hiểu Thêm  →

Chứng chỉ tiền gửi doanh nghiệp

Chứng chỉ tiền gửi ghi danh ngắn, trung, dài hạn phát hành lần 02, hạn mức phát hành đến 100 tỷ đồng.

Tìm Hiểu Thêm  →

Vay tiêu dùng tự doanh

Sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân có thu nhập ổn định ròng từ kinh doanh

Tìm Hiểu Thêm  →

Tin Tức

Triển khai hoạt động truyền thông thương hiệu năm 2024 cho Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

    – Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) –  Tên gói […]

Chi Tiết  →

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở hoạt động Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (“VietCredit”) đã được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh thi công cải tạo văn phòng VietCredit tại Thành phố Hồ Chí Minh

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: Thi […]

Chi Tiết  →

Đối tác