Giới Thiệu

a. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm này được áp dụng trên toàn hệ thống Công ty.

b. Đối tượng phát hành: Khách hàng là tổ chức có tư cách pháp nhân nhưng không bao gồm các tổ chức tín dụng

c. Lãi suất:

  • Biểu lãi suất huy động – áp dụng đối với Khách Hàng Doanh Nghiệp. Có hiệu lực từ 10/03/2021
Kỳ hạn (tháng) Lãi suất theo từng phương thức trả lãi

Cuối kỳ/Định kỳ hàng năm (%/năm)

Đầu kỳ
(%/năm)

Hàng tháng (%/năm)

Hàng quý
(%/năm)

6 tháng
(%/năm)

1

4.00%

3.85%

     
2

4.00%

3.85%

3.93%

   
3

4.00%

3.85%

3.93%

   
4

4.00%

3.85%

3.93%

   
5

4.00%

3.85%

3.93%

   
6

7.30%

6.80%

7.07%

7.11%

 
7

7.30%

6.80%

7.07%

   
8

7.30%

6.80%

7.07%

   
9

7.60%

7.06%

7.35%

7.39%

 
10

7.80%

7.24%

7.53%

   
11

7.80%

7.24%

7.53%

   
12

8.30%

7.66%

8.00%

8.05%

8.13%

15

8.30%

7.66%

8.00%

8.05%

 
18

8.30%

7.66%

8.00%

8.05%

8.13%

24

8.50%

7.83%

8.19%

8.24%

8.33%

36

9.00%

8.26%

8.65%

8.71%

8.81%

 

d. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

  • Hình thức thanh toán gốc, lãi: Gốc thanh toán 01 lần khi đến hạn; Lãi thanh toán cuối kỳ, định kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng/lần theo bảng trên.
  • Phương thức thanh toán: Chuyển khoản theo yêu cầu Khách hàng.
  • Cở sở tính lãi: Một năm có 365 ngày.
  • Trường hợp ngày đáo hạn hợp đồng tiền gửi rơi vào ngày nghỉ, lễ, Tết… hệ thống sẽ tự động dời ngày đáo hạn sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên.

e. Mẫu Hợp đồng nhận tiền gửi có kỳ hạn: Xem tại đây

f. Chi tiết về Tiền gửi có kỳ hạn gửi vui lòng liên hệ:

  • Phòng Nguồn Vốn – Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt
  • Trụ sở chính: Tầng 17, toà nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
  • Email: nguonvon@vietcredit.com.vn