Giới thiệu

1. Đối tượng Khách hàng: Khách hàng là cá nhân có thu nhập ổn định ròng từ kinh doanh

Độ tuổi: 20 – 60 tuổi
Thu nhập: từ 4 triệu trở lên

2. Hồ sơ vay vốn: Khách hàng cung cấp tối thiểu các chứng từ sau

Đơn đề nghị (theo mẫu)
CMND hoặc Thẻ Căn Cước Công Dân
Chứng từ thể hiện thu nhập

         Hạn mức vay: Lên đến 100 triệu VND
         Thời hạn vay: Tối đa 12 tháng
         Lãi suất: lãi suất tính theo dư nợ giảm dần: 48%/năm (1 năm có 365 ngày)
         Phương thức thanh toán gốc, lãi: Trả góp cả gốc và lãi tiện lợi hàng tháng

3. Biểu mẫu: 

Đơn đề nghị vay vốn: Đề nghị vay vốn kiêm Hợp đồng
Điều khoản và điều kiện vay: Điều khoản và điều kiện.
Thông báo cho vay kiêm lịch thanh toán: Thông báo cho vay kiêm lịch thanh toán.

(* Cho vay tiêu dùng cá nhân thông qua hình thức cho vay trả góp)