Giới Thiệu

Mua trước trả sau” là hình thức tài trợ tín dụng ngắn hạn cho phép khách hàng mua sắm hàng hóa ngay lập tức mà không phải trả toàn bộ chi phí một lần. Theo đó, tiền mua hàng sẽ được tổ chức tín dụng thanh toán trực tiếp cho người bán hàng. Khách hàng sẽ hoàn trả dần số tiền này cho tổ chức tín dụng theo từng chu kỳ, thường kéo dài trong vòng một đến vài tháng.

VietCredit triển khai hình thức cấp tín dụng thông qua mô hình “Mua trước trả sau” từ ngày 27/8/2021, với các đặc điểm nổi bật sau đây:

1. Đối tượng khách hàng: Là công dân Việt Nam sở hữu CMND/CCCD còn hiệu lực.

– Độ tuổi: 18 – 60

– Có nguồn thu nhập cá nhân.

2. Hồ sơ vay vốn: Khách hàng cung cấp tối thiểu các chứng từ sau

– Thông tin cá nhân.

– Chứng từ nhân thân (CMND/CCCD).

– Ảnh tự chụp khuôn mặt.

3. Thông tin sản phẩm:

Hạn mức: 800.000 VND – 27.000.000 VND

Thời hạn vay: 30 ngày – 12 tháng

Lãi suất:

  • Đối với khoản vay thuộc chương trình Samsung Finance Plus (SF+): miễn lãi trong hạn cho tất cả thời hạn vay.
  • Đối với khoản vay khác: Miễn lãi trong hạn nếu khách hàng thanh toán cho bên thứ 3 để mua hàng hóa, dịch vụ với thời hạn vay 30 ngày, 03 tháng. Các trường hợp khác, lãi suất được tính trên dư nợ giảm dần trên cơ sở 1 năm có 365 ngày.

4. Biểu mẫu:

Đơn đề nghị vay vốn: Đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng hạn mức tín dụng
Khế ước nhận nợ cho vay tiêu dùng mẫu số 1: KUNN cho vay tiêu dùng
Khế ước nhận nợ cho vay tiêu dùng mẫu số 2: KUNN cho vay tiêu dùng
Khế ước nhận nợ cho vay tiền mặt: KUNN cho vay tiền mặt

5. Điều kiện hoàn tiền thừa: Điều kiện hoàn tiền thừa