Triển khai hoạt động truyền thông thương hiệu năm 2024 cho Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

13 Tháng Năm, 2024

    – Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) –  Tên gói […]

Chi Tiết  →

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở hoạt động Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

12 Tháng Tư, 2024

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (“VietCredit”) đã được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh thi công cải tạo văn phòng VietCredit tại Thành phố Hồ Chí Minh

27 Tháng Hai, 2024

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: Thi […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cho thuê tàu trần – Tàu CFC 02

08 Tháng Mười Hai, 2023

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: Cho […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp bảo hiểm

07 Tháng Mười Hai, 2023

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: Cung […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu hỗ trợ kĩ thuật SAS Credit Scoring

01 Tháng Mười Hai, 2023

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) –  Tên gói thầu: Gia […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu phần mềm hệ thống nhật ký, giám sát SPLUNK

09 Tháng Mười Một, 2023

   – Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cho thuê tàu trần – Tàu CFC 01

01 Tháng Mười Một, 2023

  – Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: […]

Chi Tiết  →

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ tiếp Khách hàng của Công ty

27 Tháng Mười, 2023

Kính gửi – Quý Khách hàng và Đối tác Công ty Tài Chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) xin gửi […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm thiết bị Tape Backup

29 Tháng Chín, 2023

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: Mua […]

Chi Tiết  →

VietCredit hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 2023

21 Tháng Chín, 2023

Là tổ chức tín dụng hoạt động dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong suốt […]

Chi Tiết  →

VietCredit ra mắt ứng dụng tài chính số TIN Card

14 Tháng Chín, 2023

  Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) thông báo chính thức ra mắt ứng dụng […]

Chi Tiết  →