Thông báo Gia hạn thời gian nộp hồ sơ lựa chọn tổ chức đấu giá

26 Tháng Sáu, 2024

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Chi Tiết  →

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

18 Tháng Sáu, 2024

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Chi Tiết  →

Triển khai hoạt động truyền thông thương hiệu năm 2024 cho Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

13 Tháng Năm, 2024

    – Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) –  Tên gói […]

Chi Tiết  →

Thông báo về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở hoạt động Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh

12 Tháng Tư, 2024

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (“VietCredit”) đã được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh thi công cải tạo văn phòng VietCredit tại Thành phố Hồ Chí Minh

27 Tháng Hai, 2024

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: Thi […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cho thuê tàu trần – Tàu CFC 02

08 Tháng Mười Hai, 2023

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: Cho […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp bảo hiểm

07 Tháng Mười Hai, 2023

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: Cung […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu hỗ trợ kĩ thuật SAS Credit Scoring

01 Tháng Mười Hai, 2023

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) –  Tên gói thầu: Gia […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu phần mềm hệ thống nhật ký, giám sát SPLUNK

09 Tháng Mười Một, 2023

   – Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh cho thuê tàu trần – Tàu CFC 01

01 Tháng Mười Một, 2023

  – Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: […]

Chi Tiết  →

Thông báo về việc thay đổi địa chỉ tiếp Khách hàng của Công ty

27 Tháng Mười, 2023

Kính gửi – Quý Khách hàng và Đối tác Công ty Tài Chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) xin gửi […]

Chi Tiết  →

Thông báo mời chào giá cạnh tranh gói thầu mua sắm thiết bị Tape Backup

29 Tháng Chín, 2023

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) – Tên gói thầu: Mua […]

Chi Tiết  →