a. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm này được áp dụng trên toàn hệ thống Công ty.

b. Đối tượng phát hành: Khách hàng là tổ chức trong nước hoặc nước ngoài được phép mua CCTG theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

c. Hạn mức phát hành: 3.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba nghìn tỷ đồng chẵn ./.).

d. Thời gian phát hành: Kể từ ngày triển khai phát hành 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 hoặc đến khi hết hạn mức phát hành tùy điều kiện nào đến trước.

e. Hình thức phát hành:

– Hình thức: CCTG ngắn, trung, dài hạn ghi danh.

– Loại tiền: VND.

– Mệnh giá phát hành: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), giá trị CCTG phát hành phải là bội số của 100.000.000 đồng.

– Kỳ hạn: từ 1 tháng cho tới 36 tháng

f. Lãi suất và phương thức trả gốc, lãi, cơ sở tính lãi: Theo thông báo Biểu lãi suất từng thời kỳ của Công ty.

  • Biểu lãi suất huy động – áp dụng đối với Khách Hàng Doanh Nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 02/04/2024
Kỳ hạn (tháng) Lãi suất theo từng phương thức trả lãi
Cuối kỳ (%/năm) Hàng tháng (%/năm) Hàng quý
(%/năm)
6 tháng
(%/năm)

Định kỳ hàng năm (%/năm)

Không kỳ hạn 0.50%        
1 3.50%        
2 4.00% 3.93%      
3 4.50% 4.41%      
4 4.50% 4.41%      
5 4.50% 4.41%      
6 7.00% 6.78% 6.82%    
7 7.00% 6.78%      
8 7.00% 6.78%      
9 7.50% 7.25% 7.30%    
10 7.50% 7.25%      
11 7.50% 7.25%      
12 8.50% 8.19% 8.24% 8.33%  
13 8.80% 8.46%      
15 9.00% 8.65% 8.71%    
18 9.50% 9.11% 9.18% 9.28%  
24 9.70% 9.29% 9.37% 9.48% 9.70%
36 9.70% 9.29% 9.37% 9.48% 9.70%

 

g. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

– Thanh toán Gốc: Thanh toán 01 lần khi đến hạn.

– Thanh toán Lãi: Lãi thanh toán cuối kỳ, định kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng/lần theo bảng trên.

– Phương thức thanh toán: Chuyển khoản theo yêu cầu của Khách hàng.

– Cở sở tính lãi: Một năm có 365 ngày.

– Trường hợp ngày đáo hạn hợp đồng tiền gửi rơi vào ngày nghỉ, lễ, Tết… hệ thống sẽ tự động dời ngày đáo hạn sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên.

h. Một số quy định liên quan:
– CCTG không tự động tái tục gốc và lãi. Trường hợp CCTG đáo hạn nhưng khách hàng không đến lĩnh thì toàn bộ số tiền gốc và tiền lãi (nếu có) của CCTG sẽ được hạch toán vào tài khoản phải trả của Công ty cho đến khi Khách hàng thực hiện thủ tục tất toán theo quy định của Công ty.

– Trường hợp ngày đáo hạn CCTG trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, Tết theo quy định thì việc thanh toán gốc, lãi CCTG sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo ngày nghỉ, lễ, Tết đó. Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất bằng với lãi suất trên CCTG cho số tiền gốc tại thời điểm thanh toán cho số ngày vượt quá thời hạn của CCTG.

– Công ty không thực hiện thanh toán trước hạn CCTG.

– Đối với Khách hàng là Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Công ty chỉ phát hành CCTG có kỳ hạn dưới 12 tháng.

– Công ty không thực hiện nghiệp vụ mua lại, repo (chiết khấu) CCTG.

– Khách hàng sở hữu CCTG được cầm cố, repo (chiết khấu) vay vốn tại các Tổ chức tín dụng nếu được Tổ chức tín dụng đó chấp thuận.

– CCTG được tự do chuyển nhượng cho tổ chức khác với điều kiện là số lượng CCTG được chuyển nhượng phải là số nguyên, chẵn đến hàng trăm triệu theo mệnh giá phát hành. Thủ tục thực hiện theo quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và của Công ty.

– Khi nhận CCTG, Khách hàng mặc nhiên đã đọc, hiểu đầy đủ và cam kết sẽ tuân thủ theo quy định của đợt phát hành CCTG và quy định về phát hành CCTG ghi danh của Công ty.

– Trường hợp lãi suất thông báo trên Thể lệ phát hành lơn hơn mức lãi suất tối đa theo Quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thì áp dụng mức lãi suất tối đa theo quy định của NHNN.

– Tổng Giám đốc giao quyền cho Người được ủy quyền được ký Thông báo biểu lãi suất thay đổi cho từng Khách hàng phù hợp với tình hình thị trường theo quy định nội bộ của Công ty trong thẩm quyền của Tổng Giám đốc, thông qua hình thức ra văn bản thông báo

– Các quy định khác ngoài những quy định trên được thực hiện theo các quy định hiện hành của Công ty và tuân thủ quy định Pháp luật Việt Nam.

i. Chi tiết Thể lệ phát hành Chứng chỉ tiền gửi vui lòng liên hệ:

– Trung tâm Nguồn Vốn – Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

– Trụ sở chính: Tầng 17, toà nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

– Email: nguonvon@vietcredit.com.vn