a. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm này được áp dụng trên toàn hệ thống Công ty.

b. Đối tượng phát hành: Khách hàng là tổ chức trong nước hoặc nước ngoài được phép mua CCTG theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

c. Thời gian phát hành: Kể từ ngày triển khai phát hành 01/10/2020 đến hết ngày 31/12/2020 hoặc đến khi hết hạn mức phát hành tùy điều kiện nào đến trước.

d. Hình thức phát hành:

– Hình thức: CCTG ngắn, trung, dài hạn ghi danh.

– Loại tiền: VND.

– Mệnh giá phát hành: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng), giá trị CCTG phát hành phải là bội số của 100.000.000 đồng.

– Kỳ hạn: từ 1 tháng cho tới 36 tháng

Lưu ý: Trường hợp ngày đáo hạn CCTG rơi vào ngày nghỉ, lễ, Tết… hệ thống sẽ tự động dời ngày đáo hạn sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên theo quy định.

e. Lãi suất và phương thức trả gốc, lãi, cơ sở tính lãi:

  • Biểu lãi suất huy động – áp dụng đối với Khách Hàng Doanh Nghiệp. Có hiệu lực từ ngày 10/03/2021
Kỳ hạn (tháng) Lãi suất theo từng phương thức trả lãi
Cuối kỳ/Định kỳ hàng năm (%/năm) Đầu kỳ
(%/năm)
Hàng tháng (%/năm) Hàng quý
(%/năm)
6 tháng
(%/năm)
1 4.00% 3.85%      
2 4.00% 3.85% 3.93%    
3 4.00% 3.85% 3.93%    
4 4.00% 3.85% 3.93%    
5 4.00% 3.85% 3.93%    
6 7.30% 6.80% 7.07% 7.11%  
7 7.30% 6.80% 7.07%    
8 7.30% 6.80% 7.07%    
9 7.60% 7.06% 7.35% 7.39%  
10 7.80% 7.24% 7.53%    
11 7.80% 7.24% 7.53%    
12 8.30% 7.66% 8.00% 8.05% 8.13%
15 8.30% 7.66% 8.00% 8.05%  
18 8.30% 7.66% 8.00% 8.05% 8.13%
24 8.50% 7.83% 8.19% 8.24% 8.33%
36 9.00% 8.26% 8.65% 8.71% 8.81%

 

f. Phương thức thanh toán gốc, lãi:

– Thanh toán Gốc: Thanh toán 01 lần khi đến hạn.

– Thanh toán Lãi: Lãi thanh toán cuối kỳ, định kỳ hàng tháng, hàng quý, 06 tháng/lần theo bảng trên.

– Phương thức thanh toán: Chuyển khoản theo yêu cầu của Khách hàng.

– Cở sở tính lãi: Một năm có 365 ngày.

– Trường hợp ngày đáo hạn hợp đồng tiền gửi rơi vào ngày nghỉ, lễ, Tết… hệ thống sẽ tự động dời ngày đáo hạn sang ngày làm việc tiếp theo đầu tiên.

g. Chi tiết Thể lệ phát hành Chứng chỉ tiền gửi vui lòng liên hệ:

– Phòng Nguồn Vốn – Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

– Trụ sở chính: Tầng 17, toà nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội

– Email: nguonvon@vietcredit.com.vn