Tổng quan về Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép ngày 18 tháng 6 năm 2018 kế thừa Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng, đánh dấu một bước phát triển chiến lược, tập trung mở rộng tài chính tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân.

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, Công ty đã tích lũy nhiều kinh nghiệm, bài học, tạo tiền đề cho giai đoạn mới, giai đoạn tập trung áp dụng khoa học công nghệ trong tài chính ngân hàng.

Trên nền tảng vững chắc ấy, Công ty mạnh dạn đầu tư hệ thống công nghệ đồng bộ, hiện đại, có kiến trúc thiết kế ngang tầm khu vực và thế giới; kết hợp với đầu tư vào nguồn nhân lực có chất lượng cao, có khả năng quản trị dựa trên nền tảng dữ liệu. Kết quả bước đầu đã củng cố định hướng chiến lược này khi toàn bộ hạ tầng công nghệ thông tin cho tài chính tiêu dùng được triển khai và đưa vào vận hành kinh doanh từ tháng 05/2018

Cột Mốc Hình Thành

 • 06/2018

  Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt - VietCredit theo giấy phép của Ngân hàng Nhà nước cấp vào ngày 18/06/2018

 • 05/2018

  VietCredit chính thức tham gia vào thị trường Tài Chính Tiêu Dùng. Thẻ Vay - sản phẩm chiến lược của VietCredit đã đi vào kinh doanh vào ngày 28/05/2018

 • 08/2017

  Ký kết với các đối tác công nghệ hàng đầu như Nuclues, BPC, SAS...

 • 06/2017

  Trở thành Công ty Tài chính đầu tiên là Thành viên của NAPAS từ ngày 01/06/2017

 • 05/2017

  Thành lập Ban Dự Án phát triển mảng Tài Chính Tiêu Dùng

 • 08/2010

  Mở Chi nhánh Hồ Chí Minh

 • 09/2008

  Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng được thành lập vào ngày 05/09/2008