10 Tháng Năm, 2019

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) đã đăng thông báo mời chào giá dự án Triển khai giải pháp tường lửa cho hệ thống thông tin của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt từ ngày 07/05/2019.

Nay thông báo thay đổi thời gian mời chào giá cạnh tranh dự án trên như sau:

1. Thời gian mời chào giá đã thông báo:

– Thời gian các nhà thầu nhận hồ sơ mời chào giá và VietCredit giải đáp thắc mắc (nếu có):

Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 09 và 10 tháng 05 năm 2019.

– Thời gian nhà thầu thuyết trình và gửi Hồ sơ chào giá đến VietCredit:

Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 15 và 16 tháng 05 năm 2019.

2. Thời gian mời chào giá thay đổi:

– Thời gian các nhà thầu nhận hồ sơ mời chào giá và VietCredit giải đáp thắc mắc (nếu có):

Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 14 và 15 tháng 05 năm 2019.

– Thời gian nhà thầu thuyết trình và gửi Hồ sơ chào giá đến VietCredit:

Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 20 và 21 tháng 05 năm 2019.

3. Địa chỉ liên hệ:

– Tầng 9, Toà nhà Dreamplex 195, số 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM. TEL: 028.6285.8185. Ms Lâm Thị Mỹ Diễm – Nhân viên Phòng Hành chính quản trị. Email: lamthimy.diem@vietcredit.com.vn