26 Tháng Tám, 2019

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

– Tên dự án: Cung cấp và triển khai thiết bị mạng Khu văn phòng VietCredit tại Tp.Hồ Chí Minh.

– Nguồn vốn: Vốn hoạt động

– Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh.

– Thời gian các nhà thầu liên hệ đặt lịch hẹn để gặp gỡ VietCredit:

Từ 09h00’ giờ, ngày 26  tháng 8  năm 2019 đến  17 giờ 00,  ngày  28  tháng  08  năm 2019

– Thời gian gặp gỡ nhà thầu để trao đổi, khảo sát mặt bằng và phát hành Hồ sơ mời chào giá:

Từ 09h00’ giờ, ngày 26  tháng 8  năm 2019 đến  17 giờ 00,  ngày  30  tháng  08  năm 2019

(không kể Thứ Bảy và  Chủ Nhật ).

– Địa chỉ liên hệ:

Tầng 9  tòa nhà  Dreamplex 195, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Người nhận thông tin: Mr. Trần Thanh Tam – Chuyên viên Hành chính Xây dựng –

TEL: 028 6285 8185 Ext: 3001

Email: tranthanh.tam@vietcredit.com.vn