06 Tháng Chín, 2019

Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

Tên dự án: Quảng cáo thương hiệu VietCredit tại bảng quảng cáo ngoài trời ở Tp. Hồ Chí Minh

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh.

Thời gian các nhà thầu liên hệ đặt lịch hẹn để gặp gỡ VietCredit:

 • Thời gian các nhà thầu nhận hồ sơ mời chào giá:
  • T 09 gi đến 17 gi, ngày 10 và 11 tháng 09 năm 2019
 • Thời gian các nhà thầu đăng ký xếp lịch giải đáp thắc mắc (nếu có)
  • T 09 gi đến 17 gi, ngày 12 tháng 09 năm 2019
 • Ngày giải đáp thắc mắc cho các nhà thầu đã đăng ký:
  • T 09 gi đến 17 gi, ngày 13 tháng 09 năm 2019
 • Thời gian nhà thầu gửi Hồ sơ chào giá đến VietCredit:
  • T 09 gi đến 17 gi, ngày 17 tháng 09 năm 2019.

Địa chỉ liên hệ: Tầng 9 tòa nhà Dreamplex 195, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

Người nhận thông tin: Ms Đ Th Ánh Xuân Nhân viên Phòng Hành chính qun tr.

Email: dothianh.xuan1@vietcredit.com.vn

TEL: 028 6285 8185