13 Tháng Tám, 2019
  • Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)
  • Tên dự án: Thiết kế và thi công Khu văn phòng VietCredit tại Tp.Hồ Chí Minh
  • Nguồn vốn: Vốn hoạt động
  • Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh.
  • Thời gian các nhà thầu liên hệ đặt lịch hẹn để gặp gỡ VietCredit:

            Từ 09 giờ 00’, ngày 16 tháng 8 năm 2019 đến 17 giờ 00’ ngày 20 tháng 8 năm 2019

            (không kể Thứ Bảy và Chủ Nhật).

  • Thời gian gặp gỡ nhà thầu để trao đổi, khảo sát mặt bằng và phát hành Hồ sơ mời chào giá:

             Từ 09 giờ 00’, ngày 16 tháng 8 năm 2019 đến 17 giờ 00, ngày 22 tháng 8 năm 2019

             (không tính Thứ Bảy và Chủ Nhật ).

  • Địa chỉ liên hệ:

             Tầng 9 tòa nhà Dreamplex 195, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM

             Người nhận thông tin: Mr. Trần Thanh Tam – Chuyên viên Hành chính Xây dựng –

             TEL: 028 6285 8185 Ext: 3001