06 Tháng Năm, 2021

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt đã đăng thông báo mời thầu dự án Triển khai hệ thống dự phòng (DRP) cho hệ thống Data Center của VietCredit từ ngày 16/04/2021.

Nay thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu dự án trên như sau:

Thời gian nộp hồ sơ dự thầu đã thông báo: Từ 09 giờ, ngày 28 tháng 04 năm 2021 đến 17 giờ, ngày 29 tháng 04 năm 2021.

Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Từ 09 giờ, ngày 13 tháng 05 năm 2021 đến 17 giờ, ngày 14 tháng 05 năm 2021.

Địa chỉ liên hệ và nộp HSDT:

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Tầng 9 tòa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

Ms. Lâm Thị Mỹ Diễm – Nhân viên Hành chính Quản trị

TEL: 028 6285 8185 Ext: 1001

Email: lamthimy.diem@vietcredit.com.vn