05 Tháng Năm, 2023

 

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

 

            Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) đã thông báo mời chào giá cạnh tranh Gói thầu Kênh truyền số liệu dự phòng Point to Point và MPLS từ ngày 12/04/2022.

           Nay thông báo gia hạn thời gian mời chào giá cạnh tranh gói thầu trên như sau:

  1. Thời gian mời chào giá đã thông báo:

– Thời gian đặt lịch hẹn trao đổi và nhận Hồ sơ mời chào giá (HSMCG):

Từ 09 giờ đến 17 giờ, từ ngày 17 tháng 04 năm 2023 đến ngày 19 tháng 04 năm 2023

– Thời gian nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá (HSCG) đến VietCredit:

Từ 09 giờ đến 17 giờ, từ ngày 25 tháng 04 năm 2023 đến ngày 26 tháng 04 năm 2023

  1. Thời gian mời chào giá gia hạn:

Thời gian đặt lịch hẹn trao đổi và nhận Hồ sơ mời chào giá (HSMCG):

Từ 09 giờ đến 17 giờ từ ngày 08 tháng 05 năm 2023 đến ngày 10 tháng 05 năm 2023

Thời gian nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá (HSCG) đến VietCredit:

Từ 09 giờ đến 17 giờ, từ ngày 15 tháng 05 năm 2023 đến ngày 16 tháng 05 năm 2023

  1. Địa chỉ liên hệ nhận HSMCG và nộp HSCG:

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Tầng 17, Toà nhà Mipec Tower, số 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.

Ms. Tiết Thị Ngọc Ánh – Nhân viên Hành chính Quản trị

TEL: 024 62702127 –  Ext: 3019 – Email: tietthingoc.anh@vietcredit.com.vn