17 Tháng Sáu, 2019

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) đã đăng thông báo mời chào cạnh tranh giá dự án Hệ thống quản lý Chứng chỉ tiền gửi của Công ty tài chính cổ phần Tín Việt từ ngày 05/06/2019.

Nay thông báo gia hạn thời gian mời chào giá cạnh tranh dự án trên như sau:

Thời gian mời chào giá đã thông báo:

– Thời gian các nhà thầu liên hệ đặt lịch hẹn và nhận Hồ sơ mời chào giá: Từ 09 giờ, ngày 10 tháng 06 năm 2019 đến 17 giờ, ngày 12 tháng 06 năm 2019.

– Thời gian nhà thầu đến thuyết trình và gửi Hồ sơ chào giá tại VietCredit: Từ 09 giờ, ngày 13 tháng 06 năm 2019 đến 17 giờ, ngày 17 tháng 06 năm 2019.

Thời gian mời chào giá gia hạn:

 – Thời gian các nhà thầu liên hệ đặt lịch hẹn và nhận Hồ sơ mời chào giá: Tiếp tục đến 17 giờ, ngày 24 tháng 06 năm 2019.

– Thời gian nhà thầu đến thuyết trình và gửi Hồ sơ chào giá tại VietCredit: Tiếp tục đến 17 giờ, ngày 28 tháng 06 năm 2019.

 – Địa chỉ liên hệ:

Tầng 17 tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, P Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, Tp.Hà Nội

TEL: 024.62702127. Liên hệ Ms. Trần Thị Hải Yến – Phòng Hành chính quản trị,

Email: tranthihai.yen@vietcredit.com.vn