18 Tháng Bảy, 2019

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) đã đăng thông báo mời chào cạnh tranh giá dự án Quản lý Fanpage của Công ty tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit) từ ngày 21/62019.

Nay thông báo gia hạn thời gian mời chào giá cạnh tranh dự án trên như sau:

Thời gian mời chào giá đã thông báo:

– Thời gian các nhà thầu nhận hồ sơ mời chào giá: Từ 09 giờ ngày 23/06/2019 đến 17 giờ ngày 25/06/2019.

– Thời gian các nhà thầu đăng ký xếp lịch giải đáp thắc mắc (nếu có): Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 26/06/2019.

– Ngày giải đáp thắc mắc cho các nhà thầu đã đăng ký: Từ 09 giờ ngày 27/06/2019 đến 17 giờ ngày 28/06/2019.

– Thời gian nhà thầu gửi Hồ sơ chào giá đến VietCredit: Từ 09 giờ đến 17 giờ ngày 05/07/2019.

Thời gian mời chào giá gia hạn:

– Thời gian các nhà thầu nhận Hồ sơ mời chào giá và giải đáp các thắc mắc: Tiếp tục đến 17 giờ, ngày 25 tháng 07 năm 2019.

– Thời gian nhà thầu gửi Hồ sơ chào giá đến VietCredit: Tiếp tục đến 17 giờ, ngày 30 tháng 07 năm 2019.

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 9, Toà nhà Dreamplex 195, số 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM. Tel: 028.6285.8185. Ms Đỗ Thị Ánh Xuân – Nhân viên Hành chính quản trị. Email: dothianh.xuan1@vietcredit.com.vn