10 Tháng Sáu, 2023

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CẠNH TRANH

 

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

Tên gói thầu: Gói thầu Thi công xây dựng văn phòng VietCredit tại Thành phố Hồ Chí Minh

– Nguồn vốn: Vốn hoạt động

            – Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian đặt lịch hẹn nhận Hồ sơ mời chào giá (HSMCG) và khảo sát mặt bằng:

Từ 09 giờ đến 17 giờ, từ ngày 12 tháng 06 năm 2023 đến ngày 14 tháng 06 năm 2023

Thời gian nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá (HSCG) đến VietCredit:

Từ 09 giờ đến 17 giờ, từ ngày 19 tháng 06 năm 2023

            – Địa chỉ liên hệ nhận HSMCG và nộp HSCG:

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Tầng 20, Tháp A, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mr. Nguyễn Ngọc An – Trưởng bộ phận XDCB Phòng HCQT.

TEL: 0967752227 – Email: nguyenngoc.an@vietcredit.com.vn