01 Tháng Mười Hai, 2023

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

–  Tên gói thầu: Gia hạn dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật SAS Credit Scoring

– Nguồn vốn: Vốn hoạt động

            – Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian đặt lịch hẹn nhận Hồ sơ mời chào giá (HSMCG):

Từ 09 giờ đến 17 giờ, từ ngày 02 tháng 12 năm 2023 đến ngày 05 tháng 12 năm 2023

Thời gian nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá (HSCG) đến VietCredit:

Từ 09 giờ đến 17 giờ, từ ngày 08 tháng 12 năm 2023 đến ngày 09 tháng 12 năm 2023

            – Địa chỉ liên hệ nhận HSMCG và nộp HSCG:

Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Tầng 20, Tháp A, Tòa nhà Viettel, Số 285 Cách Mạng Tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ms. Trần Thị Thủy – Nhân viên Hành chính Quản trị

Tel: 0906386864 – Email: tranthi.thuy8@vietcredit.com.vn