10 Tháng Bảy, 2019

Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit)

Tên dự án: ChatBot của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh.

Thời gian các nhà thầu liên hệ đặt lịch hẹn để gặp gỡ VietCredit và nhận Hồ sơ mời chào giá:

Từ 09 giờ 00 đến 17 giờ 00, ngày 15  tháng 07 năm 2019 đến 17 tháng 07 năm 2019.

Thời gian nhà thầu thuyết trình và gửi hồ sơ chào giá:

Từ 09 giờ 00 đến 17 giờ 00, ngày 29 tháng 07 năm 2019 đến 30 tháng 07 năm 2019.

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 9, Toà nhà Dreamplex 195, số 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM. TEL: 028.6285.8185. Ms Đỗ Thị Ánh Xuân – Nhân viên Phòng Hành chính quản trị. Email: dothianh.xuan1@vietcredit.com.vn