05 Tháng Sáu, 2019

Công Ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt (VietCredit) thông báo mời chào giá cạnh tranh dự án: Hệ thống quản lý Chứng chỉ tiền gửi của Công ty tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit)

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit)

– Tên dự án: Hệ thống quản lý Chứng chỉ tiền gửi của Công ty tài chính cổ phần Tín Việt

– Nguồn vốn: Vốn hoạt động

– Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh.

– Thời gian các nhà thầu liên hệ đặt lịch hẹn và nhận Hồ sơ mời chào giá:

Từ 09 giờ, ngày 10 tháng 06 năm 2019 đến 17 giờ, ngày 12 tháng 06 năm 2019.

– Thời gian nhà thầu đến thuyết trình và gửi Hồ sơ chào giá tại VietCredit:

Từ 09 giờ, ngày 13 tháng 06 năm 2019 đến 17 giờ, ngày 17 tháng 06 năm 2019.

– Địa chỉ liên hệ:

Tầng 17 tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, P Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, Tp.Hà Nội

TEL: 024.62702127. Liên hệ Ms. Trần Thị Hải Yến – Phòng Hành chính quản trị,

Email: tranthihai.yen@vietcredit.com.vn