21 Tháng Sáu, 2019

Công Ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt (VietCredit) thông báo mời chào giá cạnh tranh dự án: Quản lý Fanpage của Công ty tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit)

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

– Tên dự án: Xây dựng kế hoạch, phối hợp và quản lý Fanpage Thẻ Vay VietCredit (từ tháng 08 đến hết tháng 12/2019) của Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

– Nguồn vốn: Vốn hoạt động

– Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh.

– Thời gian các nhà thầu nhận hồ sơ mời chào giá:

   Từ 09 giờ ngày 23/06/2019 đến 17 giờ ngày 25/06/2019.

– Thời gian các nhà thầu đăng ký xếp lịch giải đáp thắc mắc (nếu có):

   Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 26/06/2019.

– Ngày giải đáp thắc mắc cho các nhà thầu đã đăng ký:

   Từ 09 giờ ngày 27/06/2019 đến 17 giờ ngày 28/06/2019.

– Thời gian nhà thầu gửi Hồ sơ chào giá đến VietCredit:

   Từ 09 giờ đến 17 giờ ngày 05/07/2019.

– Địa chỉ liên hệ:

   Tầng 9, Toà nhà Dreamplex 195, số 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM.

   Tel: 028.6285.8185. Ms Đỗ Thị Ánh Xuân – Nhân viên Hành chính quản trị.

   Email: dothianh.xuan1@vietcredit.com.vn