26 Tháng Hai, 2022

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

– Tên dự án: Triển khai dịch vụ Social Listening nhằm theo dõi thông tin liên quan đến VietCredit trên mạng xã hội từ tháng 04 đến tháng 12/2022.

– Nguồn vốn: Vốn hoạt động

– Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian đặt lịch hẹn trao đổi và nhận Hồ sơ mời chào giá (HSMCG):

Từ 09 giờ đến 17 giờ từ ngày 28 tháng 02 năm 2022 đến ngày 02 tháng 03 năm 2022

Thời gian nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá (HSCG) đến VietCredit:

Từ 09 giờ đến 17 giờ, từ ngày 08 tháng 03 năm 2022 đến ngày 09 tháng 03 năm 2022

Địa chỉ liên hệ nhận HSMCG và nộp HSCG:

Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

Tầng 1 tòa nhà Dreamplex, 195 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM.

Ms. Lê Thị Kim Anh – Nhân viên Hành chính Quản trị

TEL: 028 6285 8185 Ext: 3015 – Email: lethikim.anh1@vietcredit.com.vn