25 Tháng Tư, 2019

Công Ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt (VietCredit) thông báo mời chào giá cạnh tranh dự án: Xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing cho sản phẩm tài chính tiêu dùng của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit).

– Tên dự án: Xây dựng và thực hiện chiến lược Marketing cho sản phẩm tài chính tiêu dùng của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (“VietCredit”).

– Nguồn vốn: Vốn hoạt động

– Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh.

– Thời gian các nhà thầu nhận hồ sơ mời chào giá:

   Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 02 và 03  tháng 05 năm 2019.

– Thời gian các nhà thầu đăng ký xếp lịch giải đáp thắc mắc (nếu có):

   Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 06 tháng 05 năm 2019

– Ngày giải đáp thắc mắc cho các nhà thầu đã đăng ký:

   Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 07 và 08 tháng 05 năm 2019

– Thời gian nhà thầu gửi Hồ sơ chào giá đến VietCredit:

   Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 20  tháng 05 năm 2019.

– Địa chỉ liên hệ:

   Tầng 9, Toà nhà Dreamplex 195, số 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM. TEL: 028.6285.8185. Ms Lâm Thị Mỹ Diễm – Nhân viên Phòng Hành chính quản trị.  Email: lamthimy.diem@vietcredit.com.vn