06 Tháng Năm, 2019

Công Ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt (VietCredit) thông báo mời chào giá cạnh tranh dự án: Triển khai giải pháp tường lửa cho hệ thống thông tin của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt

– Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit).

– Tên dự án: Triển khai giải pháp tường lửa cho hệ thống thông tin của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (“VietCredit”).

– Nguồn vốn: Vốn hoạt động

– Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh.

– Thời gian các nhà thầu nhận hồ sơ mời chào giá và VietCredit giải đáp thắc mắc (nếu có):

Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 09 và 10 tháng 05 năm 2019.

– Thời gian nhà thầu thuyết trình và gửi Hồ sơ chào giá đến VietCredit:

Từ 09 giờ đến 17 giờ, ngày 15 và 16  tháng 05 năm 2019.

– Địa chỉ liên hệ:

Tầng 9, Toà nhà Dreamplex 195, số 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM. TEL: 028.6285.8185. Ms Lâm Thị Mỹ Diễm – Nhân viên Phòng Hành chính quản trị.  Email: lamthimy.diem@vietcredit.com.vn