27 Tháng Mười Hai, 2018

 

Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (VietCredit).

Tên dự án: Dự án Chương trình E-learning của Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt.

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh.

Thời gian các nhà thầu liên hệ đặt lịch hẹn để gặp gỡ VietCredit, nhận hồ sơ mời chào giá:

Từ 09 giờ, ngày 02 tháng 01 năm 2019 đến 17 giờ, ngày 03  tháng 01 năm 2019.

Thời gian nhà thầu thuyết trình, gửi Hồ sơ chào giá:

Từ 09 giờ, ngày 04 tháng 01 năm 2019 đến 16 giờ, ngày 05  tháng 01 năm 2019.

Địa chỉ liên hệTầng 9, Toà nhà Dreamplex 195, số 195 Điện Biên Phủ, P. 15, Quận Bình Thạnh, TP HCM. TEL: 028.6285.8185. Ms Hồng Ngọc Thể – Chuyên Viên Hành chính quản trị.  Email: hongngoc.the@vietcredit.com.vn