13 Tháng Năm, 2024

 

  – Tên Bên mời chào giá: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit)

–  Tên gói thầu: Triển khai hoạt động truyền thông thương hiệu năm 2024 cho Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

– Nguồn vốn: Vốn hoạt động

– Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh

Thời gian đặt lịch hẹn nhận Hồ sơ mời chào giá (HSMCG):

Từ 09 giờ đến 17 giờ, từ ngày 14 tháng 05 năm 2024 đến ngày 16 tháng 05 năm 2024

Thời gian nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá (HSCG) đến VietCredit:

Từ 09 giờ đến 17 giờ, từ ngày 22 tháng 05 năm 2024 đến ngày 23 tháng 05 năm 2024

Địa chỉ liên hệ nhận HSMCG và nộp HSCG:

 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Tầng 3, tòa nhà An Phú, 43-45 Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Ms. Đỗ Thị Mỏng – PP Hành chính Quản trị

Email: dothi.mong@vietcredit.com.vn