21 Tháng Chín, 2022

Dù chịu ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid-19, nhưng nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và kế hoạch kinh doanh hiệu quả, VietCredit ghi nhận mức lợi nhuận 49 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch 6 tháng đầu năm và đạt hơn 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2022.

Tại thời điểm 30/06/2022, Tổng tài sản của VietCredit đạt hơn 7.300 tỷ, tăng 18% so với cùng kỳ và đạt 120% kế hoạch. Trong đó, cho vay khách hàng đạt 4.745 tỷ chiếm 65% tổng tài sản và tăng trưởng tín dụng 6 tháng đạt hơn 4%. Tương ứng với quy mô tài sản, tổng doanh thu thuần của VietCredit đạt hơn 929 tỷ, tăng hơn 18% so với cùng kỳ.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 680 tỷ, đóng góp 73% trong tổng doanh thu. Cùng với xu hướng phát triển chung của ngành, tỷ trọng doanh thu phí khác cũng được mở rộng và chiếm 13% trong cấu phần doanh thu

Lợi nhuận tăng trưởng vượt bậc của VietCredit đã được báo chí quan tâm và đưa tin, mời các bạn cùng theo dõi chi tiết tại: https://bit.ly/3LqXlvs