24 Tháng Mười, 2022

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2022, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit – “TIN”) công bố kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2022 đạt 1,395 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 84 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Như vậy kết thúc 09 tháng đầu năm, VietCredit đã hoàn thành vượt hơn 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo kế hoạch đã đề ra và vượt kế hoạch 32%.

(Đơn vị: tỷ đồng)

 

09T/2021

09T/2022

+/- cùng kỳ

Kế hoạch 2022

Tỷ lệ

thực hiện

Doanh thu thuần

1.201

1.395

16%

1.898,63

73%

Lợi nhuận trước thuế

86

102

27%

80,08

127%

Lợi nhuận sau thuế

69

84

22%

64,06

132%

 

Để có được tốc độ tăng trưởng như trên là do công ty tăng trưởng quy mô kinh doanh năm 2022 cao hơn năm 2021 nên dẫn tới tăng trưởng doanh thu từ lãi thuần của hoạt động kinh doanh và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh khác. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác của công ty đạt 74 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, để công ty hoạt động hiệu quả, VietCredit luôn chủ động với những diễn biến trên thị trường, tập trung quản trị rủi ro và có cách thức quản trị phù hợp. Do đó, trong quá trình phát triển, VietCredit tối ưu hóa chi phí bằng việc áp dụng chuyển đổi số trong quá trình vận hành. Chính vì vậy, nhờ việc áp dụng công nghệ và chuyển đổi số kịp thời đã giúp VietCredit khẳng định vị thế của một công ty Tài chính hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Công ty tiếp tục đặt kỳ vọng lớn vào công nghệ để mở rộng hệ sinh thái các sản phẩm, dịch vụ và các giải pháp tài chính, trở thành trụ cột sinh lời trong những năm tiếp theo.

Đại diện VietCredit chia sẻ: “Nhìn chung, thị trường đang chuyển biến tích cực trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ, trong đó có ngành Tài chính – Ngân hàng và đã đạt được các kết quả khả quan trong 09 tháng đầu năm 2022. Với chiến lược đúng đắn và đáp ứng được nhu cầu của thị trường, VietCredit đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh xuất sắc chỉ sau 09 tháng đầu năm”.

Tính đến cuối quý 3/2022, tổng tài sản của VietCredit ghi nhận gần 6.372 tỷ đồng và cho vay khách hàng đạt gần 4.719 tỷ đồng. Năm 2022, VietCredit đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 80,1 tỷ đồng, tăng 61% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc 09 tháng đầu năm, VietCredit đã hoàn thành 100% kế hoạch năm mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Thông tin chi tiết:

– Vneconomy: https://vneconomy.vn/vietcredit-hoan-thanh-100-ke-hoach-loi-nhuan-nam-2022-sau-9-thang.htm

– Vnexpress: https://vnexpress.net/vietcredit-hoan-thanh-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-nam-2022-4527370.html

– Nhịp cầu Đầu Tư: https://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/vietcredit-hoan-thanh-100-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-nam-2022-chi-sau-09-thang-3348718/

– Tin nhanh chứng khoán: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/vietcredit-tin-hoan-thanh-100-ke-hoach-loi-nhuan-sau-thue-nam-2022-chi-sau-9-thang-post308506.html