07 Tháng Năm, 2019

Chiều ngày 25 tháng 4 năm 2019, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 (ĐHĐCĐ) tại Trung tâm Hội nghị Metropole, số 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội tổng kết năm 2018, năm điều hành đầu tiên của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Đồng thời, ĐHĐCĐ cũng xem xét các tờ trình của Hội đồng Quản trị (HĐQT), trong đó, có định hướng chung trong năm 2019.

Năm 2018 là năm VietCredit triển khai chiển lược chuyển trọng tâm sang cho vay tiêu dùng, cung cấp dịch vụ tài chính minh bạch, tin cậy, luôn tận tâm phục vụ và đáp ứng các nhu cầu tín dụng thiết thực nhằm nâng cao giá trị cuộc sống cộng đồng. Chiến lược này dựa trên bốn trụ cột cốt lõi trong hoạt động: dịch vụ khách hàng xuất sắc, liên tục cải tiến, hành động quyết liệt và trung thực chính trực. Những kết quả đạt bước đầu trong năm cơ bản cho thấy việc dịch chuyển trọng tâm phù hợp với tình hình nội tại cũng như môi trường kinh tế vĩ mô.

Tại Đại hội, Tổng Giám đốc (TGĐ) ông Hồ Minh Tâm chia sẻ về những kết quả đạt được trong năm 2018 và những mục tiêu phát triển của VietCredit trong 2019. TGĐ đánh giá thị trường tài chính tiêu dùng Việt Nam mới hoạt động gần 10 năm, so với các nước trong khu vực và trên thế giới còn rất non trẻ, do đó, còn rất nhiều dư địa để phát triển. Đồng thời, TGĐ cũng đánh giá những tiềm ẩn rủi ro của thị trường tài chính tiêu dùng đặt trong các kịch bản tăng trưởng khác nhau. Ban Điều hành (BĐH) luôn xây dựng sẵn những phương án để giảm thiểu rủi ro và đạt các mục tiêu kinh doanh trong thời gian sớm nhất. TGĐ cũng sơ bộ báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2019 của VietCredit đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch. Đây sẽ là động lực để toàn hệ thống hoàn thành tốt kế hoạch 2019.

Ông Nguyễn Đức Phương, Chủ tịch HĐQT báo cáo tình hình hoạt động của các Hội đồng, Uỷ ban trực thuộc HĐQT như Uỷ ban Quản lý Rủi ro, Hội đồng Tín dụng, Hội đồng Xử lý rủi ro… Về cơ bản, các Hội đồng, Uỷ ban đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, trợ giúp cho HĐQT trong việc chỉ đạo, giám sát BĐH bám sát kế hoạch kinh doanh và tuyệt đối tuân thủ những quy định pháp luật cũng như các quy định nội bộ. Ông Nguyễn Đức Phương cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục kiện toàn cơ chế hoạt động của các Hội đồng, Uỷ ban theo hướng ngày càng chuyên nghiệp hoá, đặc biệt là Uỷ ban Quản lý rủi ro trong việc áp dụng các công nghệ tốt nhất đã được chứng thực liên tục củng cố các tuyến phòng vệ rủi ro, đảm bảo năng lực kiểm soát rủi ro của VietCredit ở mức tốt nhất.

Cũng tại phiên họp, các cổ đông đã thảo luận, nhất trí và biểu quyết các nội dung Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ với tỷ lệ thống nhất rất cao. Sau nửa ngày làm việc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 VietCredit đã kết thúc. Thành công của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 khích lệ toàn thể cán bộ nhân viên VietCredit đoàn kết, đồng lòng thực hiện các mục tiêu chung.