02 Tháng Tư, 2019

Công Ty Tài chính Cổ Phần Tín Việt (VietCredit) thông báo mời chào giá cạnh tranh dự án: Xây dựng điểm giới thiệu dịch vụ của Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt.

Tên Bên mời chào giá: Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt (VietCredit)

Tên dự án: Xây dựng điểm giới thiệu dịch vụ của Công Ty Tài Chính Cổ Phần Tín Việt.

Nguồn vốn: Vốn hoạt động

Hình thức đầu tư dự án: Chào giá cạnh tranh.

Thời gian các nhà thầu liên hệ đặt lịch hẹn để gặp gỡ VietCredit:

Từ 09 giờ, ngày 03 tháng 04 năm 2019 đến 17 giờ, ngày 05 tháng 04 năm 2019.

Thời gian gặp gỡ nhà thầu để trao đổi nhận Hồ sơ mời chào giá:

Từ 09 giờ, ngày 04 tháng 04 năm 2019 đến 17 giờ, ngày 09 tháng 04 năm 2019.

Địa chỉ liên hệ:

Khu vực Hà Nội và Các Tỉnh Phía Bắc, Đông Tây Bắc:

Tầng 17 tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, P Ngã Tư Sở, Q Đống Đa, Tp.Hà Nội

TEL: 024.62702127. Liên hệ Mr. Hoàng Văn Núi – Phó phòng Hành chính quản trị,

Email: hoangvan.nui@vietcredit.com.vn

Khu Vực Miền Tây và Đông Nam Bộ, Hồ Chí Minh

Tầng 09, Tòa nhà Dream Plex 195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

TEL: 028.6285.8185 ex 3001. Liên hệ Mr. Trần Thanh Tam – Chuyên Viên Hành chính, Xây dựng, Email: tranthanh.tam@vietcredit.com.vn.

TEL: 028.6285.8185 ex 3008. Liên hệ Mr. Lê Quang Thông – Chuyên Viên Hành chính, Xây dựng, Email: lequang.thong@vietcredit.com.vn.