Thông báo cổ đông / bản tin

CBTT Thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên chuyên trách BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

29 Tháng Hai, 2024

Chi tiết vui lòng xem bên dưới: BB kiểm phiếu đề cử, ứng cử thành viên BKS Nghị quyết HĐQT […]

Chi Tiết  →

Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

30 Tháng Một, 2024

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Chi Tiết  →

Báo cáo tài chính Quý IV/2023 và giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế

19 Tháng Một, 2024

Chi tiết vui lòng xem bên dưới: BCTC Q4.2023 CBTT BCTC Q4.2023 và giải trình chênh lệch

Chi Tiết  →