Thông báo cổ đông / bản tin

Báo cáo quản trị Công ty năm 2023

30 Tháng Một, 2024

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Chi Tiết  →

Báo cáo tài chính Quý IV/2023 và giải trình chênh lệch về lợi nhuận sau thuế

19 Tháng Một, 2024

Chi tiết vui lòng xem bên dưới: BCTC Q4.2023 CBTT BCTC Q4.2023 và giải trình chênh lệch

Chi Tiết  →

CBTT Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Công ty Tài chính cổ phần Tín Việt (Lấy ý kiến bằng văn bản)

14 Tháng Mười Hai, 2023

Chi tiết vui lòng xem bên dưới: BB kiểm phiếu biểu quyết Nghị quyết ĐHĐCĐ (lấy ý kiến bằng văn […]

Chi Tiết  →