Thông báo cổ đông / bản tin

Báo cáo quản trị Công ty VietCredit 6 tháng đầu năm 2022

01 Tháng Tám, 2022

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Chi Tiết  →

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự chủ chốt

06 Tháng Sáu, 2022

Vui lòng xem chi tiết tại đây

Chi Tiết  →

VietCredit tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29 Tháng Tư, 2022

Chiều ngày 29/4, VietCredit đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 tại […]

Chi Tiết  →

Nghị quyết và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29 Tháng Tư, 2022

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường […]

Chi Tiết  →

Công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21 Tháng Tư, 2022

Vui lòng xem chi tiết: Bản Công bố thông tin Giấy ủy quyền tham dự

Chi Tiết  →