Thông báo cổ đông / bản tin

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

02 Tháng Mười Hai, 2022

Vui lòng xem chi tiết bên dưới: Nguyễn Đức Phương Hồ Minh Tâm Huỳnh Lê Khanh Lê Phương Hải Nguyễn […]

Chi Tiết  →

CBTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu người nội bộ

23 Tháng Mười Một, 2022

Vui lòng xem chi tiết tại đây: Ông Hồ Minh Tâm Ông Huỳnh Lê Khanh Ông Lê Phương Hải

Chi Tiết  →

CBTT Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ và người có liên quan

15 Tháng Mười Một, 2022

Vui lòng xem chi tiết bên dưới: Ông Nguyễn Đức Phương Ông Hồ Minh Tâm Ông Lê Phương Hải Ông […]

Chi Tiết  →

Công bố thông tin “Thông báo đăng ký mua cổ phần của người nội bộ”

07 Tháng Mười Một, 2022

Vui lòng xem chi tiết bên dưới: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Nguyễn Lân […]

Chi Tiết  →

Công bố thông tin “Thông báo đăng ký mua cổ phần của người nội bộ”

03 Tháng Mười Một, 2022

Vui lòng xem chi tiết bên dưới: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ: Ông Nguyễn Đức […]

Chi Tiết  →